Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học 1 >


  Nhiều hơn, ít hơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình vuông, hình tròn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số 1, 2, 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bé hơn. Dấu < (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Lớn hơn. Dấu > (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bằng nhau. Dấu = (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 0 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 0 trong phép cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 0 trong phép trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 7 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Điểm. Đoạn thẳng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Độ dài đoạn thẳng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Một chục. Tia số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Mười một, mười hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hai mươi. Hai chục (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng dạng 14+3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ dạng 17-3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ dạng 17-7 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài toán có lời văn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giải toán có lời văn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (1 bài)
 • Thumbnail

 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số tròn chục (1 bài)
 • Thumbnail

 • Cộng các số tròn chục (1 bài)
 • Thumbnail

 • Trừ các số tròn chục (1 bài)
 • Thumbnail

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số có hai chữ số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số có hai chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng các số từ 1 đến 100 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các ngày trong tuần lễ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Các số đến 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Các số đến 100 (1 bài)
 • Thumbnail