Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Tiếng Anh 3 >


  Unit 1: Hello (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2: What is your name? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3: This is Tony (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4: How old are you? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5: Are they your friends? (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6: Stand up (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7: That is my school (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8: This is my pen (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9: What colour is it? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10: What do you do at break time? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11: This is my family (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12: This is my house (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 13: Where is my book? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 14: Are there any posters in the room? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 15: Do you have any toys? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 16: Do you have any pets? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 17: What toys do you like? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 18: What are you doing? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 19: They are in the park (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 20: Where is Sa Pa? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Short story. Cat and Mouse 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Short story. Cat and Mouse 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Short story. Cat and Mouse 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Short story. Cat and Mouse 4 (1 bài)
 • Thumbnail