Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 9 > Sinh học 9 >


  Bài 1. Menđen và Di truyền học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Lai một cặp tính trạng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nhiễm sắc thể (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nguyên phân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Giảm phân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Di truyền liên kết (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. ADN (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. ADN và bản chất của gen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Prôtêin (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đột biến gen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Thường biến (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Di truyền học với con người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Công nghệ tế bào (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Công nghệ gen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 35. Ưu thế lai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 47. Quần thể sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 48. Quần thể người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 49. Quần xã sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 50. Hệ sinh thái (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 54. Ô nhiễm môi trường (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường (1 bài)
 • Thumbnail