Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 7 > Sinh học 7 >


  Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Trùng roi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Thủy tức (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Sán lá gan (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Giun đũa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Giun đất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Trai sông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Một số thân mềm khác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Tôm sông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Châu chấu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Cá chép (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Thực hành: Mổ cá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 35. Ếch đồng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Chim bồ câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thỏ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 49. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Dơi và bộ Cá voi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 53. Môi trường sống và sự vận động, di chuyển (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 57. Đa dạng sinh học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 60. Động vật quý hiếm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 61. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 64. Tham quan thiên nhiên (1 bài)
 • Thumbnail