Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 8 > Ngữ văn 8 >


  Bài 1. Tôi đi học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 1. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Trong lòng mẹ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Trường từ vựng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Bố cục của văn bản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Tức nước vỡ bờ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Xây dựng đoạn văn trong văn bản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Lão Hạc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Tóm tắt văn bản tự sự (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Cô bé bán diêm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Trợ từ, thán từ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Tình thái từ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Hai cây phong (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nói quá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Nói giảm nói tránh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Câu ghép (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Câu ghép (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Phương pháp thuyết minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Bài toán dân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Dấu ngoặc kép (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Ôn luyện về dấu câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Muốn làm thằng Cuội (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Hai chữ nước nhà (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Nhớ rừng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Ông đồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Câu nghi vấn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Quê hương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Khi con tu hú (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Câu nghi vấn (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Tức cảnh Pác Bó (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Câu cầu khiến (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Ôn tập về văn bản thuyết minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Ngắm trăng (Vọng nguyệt) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đi đường (Tẩu lộ) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Câu cảm thán (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Câu trần thuật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Câu phủ định (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hịch tướng sĩ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hành động nói (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Nước Đại Việt ta (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Hành động nói (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Ôn tập về luận điểm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Viết đoạn văn trình bày luận điểm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận (làm tại lớp) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Thuế máu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Hội thoại (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Đi bộ ngao du (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Hội thoại (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Lựa chọn trật tự từ trong câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Chương trình địa phương (phần Văn) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Tổng kết phần Văn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Văn bản tường trình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Văn bản thông báo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Luyện tập làm văn bản thông báo (1 bài)
 • Thumbnail