Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 12 > Ngữ văn 12 >


  Tuần 1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 1. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Phong cách ngôn ngữ khoa học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 -12-2003 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Tây Tiến (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Việt Bắc (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Luật thơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Việt Bắc (trích - tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Luật thơ (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Thực hành một số phép tu từ ngữ âm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Đọc thêm: Dọn về làng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Tiếng hát con tàu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Thực hành một số phép tu từ cú pháp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 13. Sóng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Đọc thêm: Bác ơi! (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Đọc thêm: Tự do (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà (trích) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 16. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 18. Ôn tập phần Văn học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 20. Nhân vật giao tiếp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Vợ nhặt (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 22. Rừng xà nu (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22. Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23. Những đứa con trong gia đình (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Thực hành về hàm ý (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Đọc thêm: Một người Hà Nội (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Thuốc (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Số phận con người (trích) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 28. Ông già và biển cả (trích) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 28. Diễn đạt trong văn nghị luận (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Phát biểu tự do (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Phong cách ngôn ngữ hành chính (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Văn bản tổng kết (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Ôn tập phần Làm văn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 33. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (1 bài)
 • Thumbnail