Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 7 > Lịch sử 7 >


  Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Ôn tập chương II và chương III (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Phong trào Tây Sơn (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Thumbnail