Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 12 > Lịch sử 12 >


  Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Các nước Đông Bắc Á (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Nước Mĩ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Tây Âu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nhật Bản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (1 bài)
 • Thumbnail