Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 9 > Hóa học 9 >


  Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Một số oxit quan trọng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Tính chất hoá học của axit (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Một số axit quan trọng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Một số bazơ quan trọng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Tính chất hoá học của muối (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Một số muối quan trọng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Phân bón hoá hoc (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Nhôm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Sắt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Tính chất của phi kim (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Clo (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Cacbon (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Các oxit của cacbon (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 36. Metan (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 37. Etilen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 38. Axetilen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 39. Benzen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Nhiên liệu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Rượu etylic (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Axit axetic (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 47. Chất béo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 50. Glucozơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 51. Saccarozơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 53. Protein (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 54. Polime (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail