Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 8 > Toán học 8 > Hình học >


  Chương I. §1. Tứ giác (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §2. Hình thang (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §3. Hình thang cân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §6. Đối xứng trục (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §7. Hình bình hành (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §8. Đối xứng tâm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §9. Hình chữ nhật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §11. Hình thoi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §12. Hình vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §3. Diện tích tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §4. Diện tích hình thang (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §5. Diện tích hình thoi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §6. Diện tích đa giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Tính chất đường phân giác của tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §3. Thể tích của hình hộp chữ nhật (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §4. Hình lăng trụ đứng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §9. Thể tích của hình chóp đều (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các bài Luyện tập (1 bài)
 • Thumbnail