Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 7 > Toán học 7 > Hình học >


  Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §2. Hai đường thẳng vuông góc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §4. Hai đường thẳng song song (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §6. Từ vuông góc đến song song (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §7. Định lí (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §6. Tam giác cân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §9. Thực hành ngoài trời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §5. Tính chất tia phân giác của một góc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §9. Tính chất ba đường cao của tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail